Daire Başkanlığımız tarafından; 31 Mart 2018-1 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da "Uzlaştırma Çalıştayı" düzenlenmiştir.

 Uzlaştırma Çalıştayı

 Daire Başkanlığımız tarafından; uzlaştırma kurumunun mevcut durumunun analizi ve kapsamının genişletilmesi hususlarının değerlendirilmesi amacıyla 31 Mart 2018-1 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da "Uzlaştırma Çalıştayı" düzenlenmiştir.
İki gün süren Çalıştay’a Bakanlığımız temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları, Yargıtay temsilcileri, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, akademisyenler, uzlaştırmacı eğitimi veren kurum temsilcileri ile uzlaştırmacılar katılmıştır.

Çalıştay'ın birinci günü; uzlaştırma kurumu tüm yönleriyle ele alınmış;

"Uzlaşma teklifi ve müzakere",

"Uzlaştırma mevzuatı ve kapsamının genişletilmesi",

"Uzlaştırmacı eğitimi",

"Uzlaştırmacıların denetimi ve etik ilkeler",

"Uzlaştırma dosyalarının tevzi ve uzlaştırma raporu"  konularında grup çalışmaları yapılmıştır. 

Çalıştay’ın son günü ise grup çalışmaları sonucu düzenlenen raporlar bir araya getirilerek uzlaştırma kurumu bütün yönleriyle değerlendirilmiştir.