Ceza Yargılamasında Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Uzlaştırma ve Uygulamaları Sempozyumu 24-25 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Uzlaştırma kurumunda bilgi ve farkındalığın artırılması, mevzuat analizi yapılması, kurumun uygulama safhasındaki sonuçlarının değerlendirilmesi ve mukayeseli hukuk bakımından incelenmesi, uzlaştırmacıların eğitim ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulama örneklerinin iyileştirilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüz ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Sayın Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Fidan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ayhan Ayan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sırrı Topluyıldız, İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Bekir Altun, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şenay Yalçın, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ali Güngör, Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığımız temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları ile uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, akademisyenler ile uzlaştırmacılar katılmıştır.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’nun açılış konuşmalarını yapmış olduğu Sempozyum’un ilk günü üç oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek başkanlığındaki birinci oturumda; Prof. Dr. Muharrem Özen “Uzlaştırma Mevzuatı”, Doç. Dr. Olgun Değirmenci “Yargıtay Kararları Işığında Uzlaştırma”, Prof. Dr. Bahri Öztürk “Alman Hukukunda Alternatif Çözüm Yöntemi Olarak Uzlaştırma”,

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu başkanlığındaki ikinci oturumda; Prof. Dr. Feridun Yenisey “Uzlaştırma Eğitimi ve Denetimi”, Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek “Uzlaşma Halinde Sigorta Şirketlerinin Durumu”, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan “Uzlaştırma Kurumunun Gelişimi ve Merkezi Teşkilat Olarak Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı”,

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Cüni başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise Uzlaştırmacı Avukat Hamdi Can Ünsal “Uzlaştırmada İletişim”,  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın “Uzlaşma Teklifi”,  Uzlaştırmacı Avukat Şamil Demir ise “Uzlaştırmada Müzakere”

Konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Sempozyumun ikinci günü ise; Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığında, akademisyenler, Bakanlığımız temsilcileri, uzlaştırma eğitmenleri ve uzlaştırmacıların katılımı ile atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; uzlaştırmacılar tarafından sergilenen üç ayrı uygulama örneği incelenerek, üzerinde tartışma ve değerlendirme yapılmış, öneriler geliştirilmiştir.

Uzlaştırma kurumuna ilişkin önem ve hassasiyet ile akademisyenlerin kuruma yaklaşımlarının ortaya konulması ve konunun uygulama yönüyle de birlikte etraflıca ele alınması sonucu verimli bir Sempozyum gerçekleştirilmiştir.