Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de (4. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

.
Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-3.htm