Duyurular
“Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu seminer 30 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilmiştir.

Uzlaştırma kurumu ve kapsamına giren suçlara ilişkin izlenecek yöntemde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 9 farklı ilde yapılan, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu eğitim seminerlerinin onuncusu 30 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilmiştir.

 Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Tetkik Hâkimi Merve Özcan ile Diyarbakır ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle gerçekleştirilen seminer; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kamil Erkut Güre'nin açılış konuşması ile başlamış, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Öztürkmen'in konuşmaları ile devam etmiştir.

 Eğitim seminerinde; uzlaştırma kurumunun Türk hukukundaki süreci ile kovuşturma ve soruşturma evrelerinde uzlaştırma hükümlerinin uygulanması usûlü hakkında sunumlar gerçekleştirilmiş, katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.