“Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu seminer 23 Kasım 2017 tarihinde Adana'da gerçekleştirilmiştir.

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Seminer
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen; Edirne, Erzurum, Bodrum, İstanbul, Antalya ve İzmir’de olmak üzere altı tanesi gerçekleştirilen, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu eğitim seminerlerinin yedincisi 23 Kasım 2017 tarihinde Adana'da; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şenol Taş, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Orhan Cüni ile Adana ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.

Seminer, Adana Cumhuriyet Başsavcısı sayın Ali Yeldan'ın açılış konuşması ile başlamış olup, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı sayın Şenol Taş'ın konuşmaları ile devam etmiştir.

Eğitim seminerinde;

Alternatif Çözümler Daire Başkanı sayın Orhan Cüni; “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Uzlaştırma Kapsamında Görevleri; Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçların Soruşturulması ve Uzlaştırma Hükümlerinin Tatbiki Usûlü”,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen; “Mevzuat Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Uygulamaları”, konularında sunum icra etmişlerdir.

Ayrıca 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin getirdiği düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Katılımcılardan, uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi yönünde öneriler alınmış; uzlaştırmanın mahiyetinin önemine vurgu yapılarak, kurumun geliştirilmesi ve kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.