Duyurular
“Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu seminer 12 Ekim 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Seminer
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen; Edirne, Erzurum, Bodrum ve İstanbul’da olmak üzere dört tanesi gerçekleştirilen, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu eğitim seminerlerinin beşincisi 12 Ekim 2017 tarihinde Antalya'da; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı sayın Şenol Taş, Alternatif Çözümler Daire Başkanı sayın Orhan Cüni ile Antalya ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının iştirakleriylegerçekleştirilmiştir.

Seminer, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı sayın Ramazan Solmaz'ın açılış konuşması ile başlamış olup, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı sayın Şenol Taş'ın konuşmaları ile devam etmiştir.

Eğitim seminerinde;

Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni; “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Uzlaştırma Kapsamında Görevleri”,

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan; "Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçların Soruşturulması ve Uzlaştırma Hükümlerinin Tatbiki Usûlü"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen; “Mevzuat Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Uygulamaları”, konularında sunum icra etmişlerdir.

Ayrıca 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin getirdiği düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Katılımcılardan, uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi yönünde öneriler alınmış; uzlaştırmanın mahiyetinin önemine vurgu yapılarak, kurumun geliştirilmesi ve kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.