Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Kitabı çıkmıştır. Kitap, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Matbaa Atölyesinden ve işyurdu satış mağazalarından temin edilebilir

.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Kitabı çıkmıştır. Kitap, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Matbaa Atölyesinden ve işyurdu satış mağazalarından temin edilebilir. Link için tıklayınız.
http://ankaraacik.adalet.gov.tr/Ceza%20Muhakemesinde%20Uzla%C5%9Ft%C4%B1rma%202021%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Yeni%20Kitap 

Yeni kitapta; ceza adaleti, onarıcı adalet kavramı, tarihsel gelişim, uzlaştırmanın genel şartları, soruşturma ve kovuşturma evresinde uzlaştırma süreci, uzlaştırmanın sonuçları, uzlaştırmacı seçimi, temel ve etik ilkeleri ile uzlaştırmacı eğitimi konuları bulunmakta, ayrıca uzlaştırma rapor örnekleri, bilgilendirme tutanağı örnekleri, uzlaştırma kapsamında kalan suçlar, şikâyete bağlı suçlar ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat yer almaktadır. Müzakere, iletişim ve uygulama eğitimi bölümleri ilk yayınımız olan Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabında bulunmaktadır.

Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar dileriz.