Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer'de yayımlanarak, 01/01/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Yönetmelik ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-2.htm