“Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu sempozyum 18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilmiştir.

“Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu sempozyum, Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilmiştir.
Sempozyuma; Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, Rize Valisi Sayın Erdoğan Bektaş, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu, Yargıtay 3. Dairesi Üyesi Osman Atalay, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Gülsüm Mısır, Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Barosu Başkanı Avukat Mehmet Çırakoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysel Bektaş, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Kantık, Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Selçuk Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Avcı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile Adalet Bakanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu bürokratları, Yargıtay temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları, Hâkimler, akademisyenler ile uzlaştırmacılar iştirak etmişlerdir.

Sempozyumda açılış konuşmalarını Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, Rize Valisi Sayın Erdoğan Bektaş, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse yapmışlardır.

Açılış sonrasında, uzlaştırma kurumunda gösterdikleri başarılarından dolayı uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarından;
Kayseri Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Şen,
Erzurum Cumhuriyet Savcısı Filiz Bulut,
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Mustafa Deniz Aşçı,
Denizli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yağız,
İzmir Cumhuriyet Savcısı Nazan Pekcan,
Giresun Cumhuriyet Savcısı Pınar Güvenç,
Bursa Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci,
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Tülay Nermin Kumbasar,
Uzlaştırmacılardan;
Fevzi Kişi (Kayseri)
Funda Yüksel (Giresun)
Hülya Karagüzel Çelik (Zonguldak)
Mesut Demir (Batman)
Mustafa Oğuzhan (Denizli)
Nesrin Kurt (Eskişehir)
Oğuzhan Kaya (Erzurum)
Pakize Pelin Özşahinli (İzmir)
Zeki Cemiloğlu’na (Bursa)
Teşekkür belgeleri verilmiş ve fotoğraf çekiminden sonra sempozyuma devam edilmiştir.

İki gün boyunca süren sempozyum dört oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun birinci gününde Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığındaki “Mukayeseli Hukuk Açısından Alternatif Çözüm Yolları” konulu birinci oturumda; Prof. Dr. Mustafa Avcı “Osmanlı Ceza Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri”, Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç “Alman Ceza Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yayla “İngiliz Ceza Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri”, Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun “Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları ve Türk Uzlaştırma Düzenlemeleri” konularında sunumlarını icra etmişlerdir.

Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında gerçekleşen “Güncel Mevzuat Açısından Alternatif Uyuşmazlık Yöntemi” konulu ikinci oturumda ise; Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu “Türk Hukuk Mevzuatında Uzlaşma Kurumunun Gelişimi ve Uzlaşmaya Tabi Suçlar”, Prof. Dr. Veli Özer Özbek “Önödeme”, Yrd. Doç. Dr. Serdar Talas “Uzlaştırma, Önödeme ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinde Müsadere”, Yrd. Doç. Dr. Esra Alan Akcan “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi” konularında sunum yapmışlardır.

Söz konusu oturumlarda alternatif çözüm yöntemleri; mukayeseli hukuk ve güncel mevzuat yönünden değerlendirilmiştir.

Sempozyumun ikinci gününde ise Prof. Dr. Veli Özer Özbek başkanlığında gerçekleştirilen “Güncel Mevzuatta Alternatif Uyuşmazlık Yöntemleri” konulu üçüncü oturumda Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Töngür “Uzlaştırmanın Etkin Uygulanmamasının Sebepleri, Kanun Değişikliğinin Gerekçeleri”, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri”, Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek “Ceza Hukukunda Uzlaştırma Sürecinin Aşamaları”, Lahey Adalet Müşaviri Hakim Dr. Hakan A. Yavuz “Ceza Adalet Politikası Bağlamında Alternatif Çözüm Yöntemleri” konularında sunum icra etmişlerdir.

Prof. Dr. Muharrem Özen başkanlığında yürütülen “Uygulama Açısından Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu son oturumda İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükran Dedeağaoğlu “İzmir Bağlamında Uzlaştırma Uygulamaları”, Av. Hamdi Can Ünsal “Uzlaştırmacı Gözüyle Uzlaştırma”, Doç. Dr. Erdal Yerdelen “Uzlaştırma Usulü ve Uzlaştırmada Sorunlu Konular”, Doç. Dr. Recep Tayfun “Uzlaştırmada İletişim ve Beden Dili” konularında sunum yapmışlardır.

Bahse konu oturumlarda, güncel mevzuatta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri üzerinde durulmuş, söz konusu yöntemler hakkında uygulama bağlamında sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Her oturum sonunda katılımcılarla birlikte değerlendirme yapılmış, alternatif çözüm yöntemleri hakkında dile getirilen öneriler tartışılmıştır.