Bursa Adliyesine 21 Aralık 2017 Tarihinde Ziyaret Gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız.

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Seminer
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen; Edirne, Erzurum, Bodrum, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana ve Gaziantep’te olmak üzere sekiz tanesi gerçekleştirilen, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu eğitim seminerlerinin dokuzuncusu 22 Aralık 2017 tarihinde Bursa'da; Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Aydıner, Ceza işleri Genel Müdürü Sayın Aytekin Sakarya, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Asiye Karababa ve Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Orhan Cüni ile Bursa ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.

Seminerin açılış konuşmasını Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Aydıner yapmıştır.

Eğitim seminerinde;

Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Orhan Cüni; “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Uzlaştırma Kapsamında Görevleri; Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçların Soruşturulması ve Uzlaştırma Hükümlerinin Tatbiki Usûlü”,

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Merve Özcan; "Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçların Soruşturulması ve Uzlaştırma Hükümlerinin Tatbiki Usûlü"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen; “Mevzuat Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Uygulamaları”, konularında sunum icra etmişlerdir.

Ayrıca 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin getirdiği düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Katılımcılardan, uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi yönünde öneriler alınmış; uzlaştırmanın mahiyetinin önemine vurgu yapılarak, kurumun geliştirilmesi ve kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.