Duyurular
Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL’ün Katılımı ile “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi”nin Açılış Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin açılışı, 10 Haziran 2021 tarihinde resmi olarak gerçekleştirildi. Proje, Türkiye’de AUÇ mekanizmalarının kapsamını ve kullanımını genişleterek, vatandaşlar, işletmeler, tüzel kişiler ile diğer kurum ve kuruluşlar için daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak mahkemelerin iş yükünü azaltmak suretiyle genel anlamda yargının daha iyi işleyişinin yanında, yargı sisteminin etkinliğini ve adalete erişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, birçok faaliyetiyle ceza adalet sisteminde uzlaştırma kurumunun, onarıcı adalet ilkeleri ve standartları doğrultusunda geliştirilmesini, arabuluculuk ve tahkime başvurulmasını ve bunların niteliği, ilgili uzmanların ve kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlayacak ve Adalet Bakanlığının, AUÇ mekanizmalarının stratejik planlaması, bu konuda politika geliştirilmesi ve koordinasyondaki liderlik rolünün güçlendirilmesini amaçlayacaktır.

Açılış Konferansı, 10 Haziran 2021 tarihinde hibrit modelde, hem fiziksel hem de sanal katılıma olanak tanıyarak gerçekleştirildi. Etkinlikte, Avrupa Konseyi, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Cumhurbaşkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği Kurumu), diplomatlar, yargı mensupları, avukatlar, uzlaştırmacılar, arabulucular, öğretim üyeleri, uluslararası kuruluşlar ve diğer kamu kurumları temsilcileri bir araya gelmiştir.

Açılış konuşmaları, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe POIREL, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı, Elçi Müsteşar André LYS ile Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Yardımcısı Barbaros Murat KÖSE tarafından yapılmıştır.

Türk ulusal makamları, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, Türk mahkemelerinin iş yükünü ve bireylerin ve şirketlerin uyuşmazlıklarını AUÇ mekanizmaları yoluyla çözüme kavuşturma ihtiyacını göz önünde bulundurarak Projenin önemini vurgulamıştır. Zamanında devreye giren bir girişim olduğu düşünülen Proje, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda sunulan bir dizi eylemin uygulanmasını destekleyecektir.

Etkinlik, sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanmıştır: https://youtu.be/NbjY55qlFmE