6 Aralık 2019 tarihinde Gaziantep’te asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

.
Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 6 Aralık 2019 tarihinde Gaziantep’te asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık,  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Ceza işleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Cumhuriyet Savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına,  söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar,  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş,  ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.

Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen,  Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Ankara Batı Hakimi Fuat Pembeçiçek ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mahmut Serhat Mahmutoğlu, tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.