29 Kasım 2019 tarihinde Malatya'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

.
Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 29 Kasım 2019 tarihinde Malatya'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

Yargıtay Ondokuzuncu Ceza Dairesi Üyesi Aytekin Sakarya, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.

Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Yargıtay Ondokuzuncu Ceza Dairesi Üyesi Aytekin Sakarya, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Halil Yıldız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.