29 Kasım 2019 tarihinde Erzurum’da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

.
Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 29 Kasım 2019 tarihinde Erzurum’da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Programımıza Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit GÜL teşrif etmiştir. Sayın Bakanımız, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ceza adalet sistemimize yeni dahil olan seri muhakeme ve basit yargılama usulleri hakkında konuşma yapmıştır.

Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Cumhuriyet Savcıları ve  hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı’nın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına,  söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar,  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş,  ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.

Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ertepe ve Ankara Batı Hâkimi Fuat Pembeçiçek tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.