25 Aralık 2019 tarihinde İzmir’de asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

.
Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 25 Aralık 2019 tarihinde İzmirde asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, İzmir  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Onur Dinç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi  Cumhuriyet Başsavcı vekili Cevat Barutçu, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul ile İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı  İbrahim Korkmazın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Ankara Batı Adliyesi Hakimi Fuat Pembeçiçek, İstanbul Cumhuriyet savcısı Mahmut Serhat Mahmutoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.
Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.