Duyurular
25 Aralık 2019 tarihinde Antalya'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

25 Aralık 2019 tarihinde Antalya'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 25 Aralık 2019 tarihinde Antalya'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
     Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
     Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
     Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan, Türkiye Adalet Akademisi Tetkik Hâkimi Eda Biçgin, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ertepe ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Rabia Yıldırım tarafından gerçekleştirilmiştir.
     Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.