2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Sonucu Duyurusu

30 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 36.488 aday katılmıştır. 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Uzlaştırmacı Ek Sınavına katılan aday sayısı 22’dir.

Yapılan sınavlar neticesinde, en yüksek alınan puan 96’dır. Sınav ilanında belirtilen 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacı sayısı göz önüne alındığında, 76 ve üstü puan alan adaylar, başarılı olmuştur. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılmıştır. Buna göre başarılı olan aday sayısı 5.350 kişidir.

Başarılı olan adaylar için; uzlaştırmacı siciline kayıt başvuru tarih, usûl ve esasları, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının resmî internet sitesinde (https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.