2019 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.