2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Sonuçlarına Yönelik İtiraz Usulüne İlişkin Duyuru

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, 27.03.2018 tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Baş- kanlığı’na yazılı olarak itiraz edebilirler. Dilekçe Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka kanallardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Süre hesabında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi ve benzeri bilgiler yazılı olmayan ve imzalanmamış dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Sınava yapılan itirazlar Anadolu Üniversitesine, Başkanlık tarafından 7 gün içerisinde bildirilir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Alternatif Çözümler Daire Başkanlığımızın http://www.alternatifcozumler.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır