20 Aralık 2019 tarihinde Edirne'de asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

     Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 20 Aralık 2019 tarihinde Edirne'de asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
     Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökan Yaldız, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Engin Kurular, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa ve Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
     Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
     Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Halil Yıldız tarafından gerçekleştirilmiştir.
     Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.