18 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da İstanbul Anadolu Adliyesi ve çevre adliyeler için asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

     Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 18 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da İstanbul Anadolu Adliyesi ve çevre adliyeler için asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
     Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Ömer Kurtuluş Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
     Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
     Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Ankara Batı Adliyesi Hakimi Fuat Pembeçiçek  tarafından gerçekleştirilmiştir.
     Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.