18 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da Bakırköy Adliyesi ve çevre adliyeler için asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" düzenlenmiştir.

          Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 18 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da Bakırköy Adliyesi ve çevre adliyeler için asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
          Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa’nın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
          Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
          Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mahmut Serhat Mahmutoğlu, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Halil Yıldız tarafından gerçekleştirilmiştir.
          Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.