Duyurular
14 Mart 2019 tarihinde Ankara Hâkimevinde “2. Uzlaştırma Ödül Töreni” düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 14 Mart 2019 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde, 2018 yılı verilerine göre uzlaştırmada en başarılı; Cumhuriyet başsavcılarına ve uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarına teşekkür belgesi, uzlaştırmacılara ise ödül ve teşekkür belgesi verilmesi amacıyla;  “2. Uzlaştırma Ödül Töreni” gerçekleştirilmiştir.

Törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Yargıtay temsilcileri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Adalet Bakanlığı temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, akademisyenler ile uzlaştırmacılar katılmıştır.


Açılış konuşmalarında, Uzlaştırma Ödül Törenini gelenekselleştirme yolunda bir adım atıldığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Tespit ettiğimiz başarılı, örnek uygulamalarıyla Cumhuriyet başsavcılarımıza, savcılarımıza ve uzlaştırıcılarımıza teşekkür beratlarını takdim edeceğiz" dedi.

Birinci bölgede; İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Konya, Eskişehir, Ankara Batı, Malatya, Sivas, Van ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılıkları,
İkinci bölgede; Osmaniye, Ceyhan, Batman, Çarşamba, Siirt ve İznik Cumhuriyet Başsavcılıkları,
Üçüncü bölgede; Bingöl, Sungurlu ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılıkları,
Dördüncü bölgede; Darende ve Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılıkları,
Beşinci bölgede ise İdil Cumhuriyet Başsavcılığına,
Teşekkür belgesi verilmiştir.
En başarılı Cumhuriyet başsavcılıkları; 2018 yılı içerisinde uzlaştırma bürolarına gelen ve büroda işlem gören dosyalar esas alınarak belirlenmiştir.
2018 yılındaki en başarılı beş uzlaştırmacıya da, uzlaştırma kurumuna katkılarından dolayı teşekkür belgeleri ve ödülleri verilmiştir. Başarılı uzlaştırmacılar, taraflarına tevzi edilen uzlaştırma dosya sayısı, dosyalarda gösterdikleri performans ve süreci mevzuata uygun bir şekilde yürütme kriterlerine göre belirlenmiştir.
Ödüle layık görülen uzlaştırmacılar Burak Kurtoğlu, Gül Alpaslan Evcen, Şükran Külcü, Nermin Saraç ve Çelebi Doğutekin teşekkür belgeleri ve ödüllerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün elinden almışlardır.