Duyurular
12 Mart 2021 tarihinde Ankara Hakimevi’nde “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama usulüne ilişkin çalışma grubu toplantısı” gerçekleşmiştir.

“Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulüne İlişkin Çalışma Grubu Toplantısı”
           Seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geldiği aşamanın değerlendirilmesi, kurumların etki analizinin yapılması ve faydalarının artırılabilmesi için gereken hususların değerlendirilmesi amacıyla 12 Mart 2021 tarihinde Ankara Hâkimevi'nde çalışma grubu toplantısı düzenlenmiştir.
          Çalışma grubu toplantısına Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Daire Başkanı Merve Özcan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, tetkik hâkimi Mehmet Halil Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet savcısı Özkan Balcı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Hâkimler ve Savcılar Teftiş Kurulu temsilcileri, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanları, Seri Muhakeme Usulüne bakan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Asliye Ceza Mahkemesi hâkimleri, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci’nin, iştirakleriyle pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleşmiştir. Toplantı ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri,  söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar,  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında fikir alışverişleri ile  ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için  yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir. Çalışma grubu toplantısı ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.