12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde İzmir’de 3. Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ile Atölye Çalışması Düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından; 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde İzmir’de, 3. Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ile Atölye Çalışması düzenlenmiştir.

Programa Bakanlığımız temsilcileri, Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile uzlaştırmacılar katılmıştır.

Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısında; uzlaştırmacılarla bir araya gelinerek, uzlaştırma kurumu uygulamasının mevcut durumunun analizi ile değerlendirmesi yapılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Programın ikinci günü gerçekleştirilen Atölye Çalışmasında ise uzlaştırmacılar tarafından sergilenen beş ayrı uygulama örneği incelenerek, üzerinde tartışma ve değerlendirme gerçekleştirilmiş, öneriler geliştirilmiştir.