11 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

.
Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 11 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Şenel Altınay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ramazan Aksan, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hilal Kılıç Kıratlı, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul’un açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.

Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hilal Kılıç Kıratlı, Türkiye Adalet Akademisi Tetkik Hâkimi Eda Biçgin, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan, Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Halil Yıldız ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Rabia Yıldırım tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.