Duyurular&Etkinlikler

    Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Seminer

     Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen; Edirne, Erzurum, Bodrum, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana’da olmak üzere yedi tanesi gerçekleştirilen, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu eğitim seminerlerinin sekizincisi 08 Aralık 2017 tarihinde Gaziantep'te; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Öztürkmen, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Metin Tepe ve Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Orhan Cüni ile Gaziantep ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.
     Seminer, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı sayın Musa Çatal'ın açılış konuşması ile başlamış olup, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı sayın Ali Öztürkmen'in konuşmaları ile devam etmiştir.
     Eğitim seminerinde;
     Alternatif Çözümler Daire Başkanı sayın Orhan Cüni; “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Uzlaştırma Kapsamında Görevleri; Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçların Soruşturulması ve Uzlaştırma Hükümlerinin Tatbiki Usûlü”,
     Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Merve Özcan; "Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçların Soruşturulması ve Uzlaştırma Hükümlerinin Tatbiki Usûlü"
     Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen; “Mevzuat Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Uygulamaları”, konularında sunum icra etmişlerdir.
     Ayrıca 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin getirdiği düzenlemeler üzerinde durulmuştur.
     Katılımcılardan, uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi yönünde öneriler alınmış; uzlaştırmanın mahiyetinin önemine vurgu yapılarak, kurumun geliştirilmesi ve kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.